Tervetuloa automaatiokoulutus-verkkosivustolle

Erilaisia tapoja oppia!

Ihmiset oppivat asioita eri tavoilla. Siksi loimmekin opiskelumuodon, jossa vanha ja uusi tekniikka kohtaavat.

Asioita opiskeltiin ennen mestari-kisälli -tyylillä. Mestari näytti mallia ja kisälli teki perässä. Verkkosivuston automaatioasennukset- kurssilla näet videolta miten työ tehdään ja tämän jälkeen voit itse tehdä sen fyysisessä oppimisympäristössä. Vaihtoehtoisesti voit myös vain seurata videolta ja oppia asiat näin. 

Automaatioasennukset- verkkokurssi soveltuu erinomaisesti niin ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen oppimisalustaksi, kuin yrityksille täydennyskoulutukseksi. Se on ollut testikäytössä Hämeenkyrön ammatti-instituutti Iisakin sähkö- ja automaatiopuolella jo useamman vuoden. Oppilaat tekevät harjoitteita todella mielellään ja oppimistulokset ovat olleet hyviä.

Verkkokurssi

– Voit opiskella katselemalla videoita ja vastailemalla tämän jälkeen tehtävien lopussa oleviin monivalintakysymyksiin.

– Etene omaan tahtiin.

– Ei vaadi fyysistä kokoonpanoa

Fyysinen tekeminen

– Verkkokurssin videoita seuraamalla voit helposti tehdä asennukset. Opit tarvittavat tiedot sitä mukaa, kun etenet työssä.

– Opiskelu omaan tahtiin.

– Vaatii tilan, jossa pääset käyttämään harjoitusalustaa (fyysinen oppimisympäristö). 

Perusrunko

Koulutusympäristön iso etu on, että kaikki harjoitukset tehdään yhteen perusrunkoon. 

Perusrunko kasataan automaatioasennukset -kurssin alussa. Kaikki kurssin asennukset voi suorittaa samalla rungolla ja voit suunnitella siihen myös omia harjoituksia.

Keskuksen komponentit

Alla on kuva keskuksen sisällä olevista komponenteista perusrungossa. 

Harjoitukset tehdään perusrunkoon ja niiden valmistuttua ne puretaan takaisin perusrungon tasolle.

Perusrunkoon voi tehdä myös omia harjoitteita esim. prosessiautomaatioon ja  kappaletavara-automaatioon

Tulevaisuus

Tällä hetkellä koekäytössä on oppimisympäristö-kokonaisuuksia mm prosessi- ja kappaletavara-automaatioon sekä pneumatiikkaan.

Prosesiautomaatio

Komponentteina esim. Säädettävä pumppu ja säiliöitä.

Kappaletavara-automaatio

Kompnentteina esim. Kuljetin, ja siihen liittyviä asioita.